Lifeskill tilbyder HELBREDSundersøgelseR og SUNDHEDSFORLØB TIL VIRKSOMHEDER

Lovpligtig helbredskontrol for natarbejdere

Forebyg arbejdsbetingede lidelser med løbende helbredskontrol for natarbejdere i Midtjylland 

Sikkerhed og Sundhed for Natarbejdere – Lifeskill’s Lovpligtige Helbredskontrol

Helbredskontrol for natarbejdere: 

Udføres af uddannet sygeplejerske / ambulancebehandler med +10 års erfaring.

Alle deltagere modtager en personlig anonymiseret sundhedsrapport.

Lægeattest udført af læge med arbejdsmedicinske kompetencer. 

Vi kommer ud til jer med vores mobile klinik og laver alle undersøgelser.

Lovpligtig indberetning af helbredskontrol til arbejdstilsynet.

Udvidet kontrol for ansatte over 50 år

Fleksible tidspunkter, så medarbejdere kan deltage inden for arbejdstiden.

Lifeskill sikrer udvidet helbredskontrol for ansatte over 50 år på nattearbejde

Peter Jørgensen

Indehaver af Lifeskill

Helbredskontrollen skal tilbydes til alle medarbejdere, der udfører mindst tre timer af deres daglige arbejde i tidsrummet (22.00 – 05.00) eller mindst 300 timer inden for 12 måneder.


Lovpligtig Helbredskontrol af Natarbejdere med Lifeskill

Natarbejde kan medføre helbredsproblemer, derfor er det afgørende, at natarbejdere tilbydes regelmæssige helbredskontroller. En natarbejder er en lønmodtager, der normalt arbejder mindst 3 timer i natperioden (kl. 22.00 til kl. 05.00) eller mindst 300 timer inden for 12 måneder.

I henhold til lovgivningen skal natarbejdere have en helbredskontrol inden ansættelsen og mindst hvert 3. år derefter.

Nye Overenskomstregler for Natarbejde fra 1. marts 2024

De nye overenskomster anbefaler at følge Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljøs (NFA) retningslinjer:

 • Højst 3 nattevagter i træk
 • Højst 9 timer ad gangen
 • Mindst 11 timer mellem 2 vagter

Derudover anbefales det, at gravide maksimalt arbejder 1 nattevagt om ugen for at reducere risikoen for abort og andre graviditetskomplikationer. Virksomheder med natarbejdere skal årligt vurdere, om de lever op til NFA’s anbefalinger.

Hvis NFA’s Anbefalinger Ikke Følges

Fra 1. marts 2024 skal virksomheder, der ikke følger NFA’s anbefalinger, tilbyde årlig helbredskontrol til natarbejderne, og det er obligatorisk for natarbejderen at gennemføre helbredskontrollen hvert 2. år. For natarbejdere over 50 år skal der anvendes en udvidet helbredskontrol. Der skal også foretages en årlig APV-kortlægning rettet mod natarbejdere.

Professionel Helbredskontrol hos Lifeskill

Hos Lifeskill tilbyder vi at gennemføre helbredskontroller af jeres natarbejdere. Vores sygeplejesker og sundhedsfaglige personale, i samarbejde med speciallæger i arbejdsmedicin, udfører helbredskontrollerne og rådgiver medarbejderne om, hvordan eventuelle gener og symptomer kan afhjælpes.

Nedenfor kan du se hvilke målinger der er inkluderet i helbredskontrollen hos Lifeskill.

Helbredskontrol hos Lifeskill til natarbejdere

Hos Lifeskill udfører vi en grunding lægeautoriseret helbredskontrol af jeres medarbejdere. Vi undersøger følgende:

Blodtryksmåling:

At måle blodtrykket ved helbredskontrol for nattearbejdere er essentielt, da skiftarbejde øger risikoen for hjertesygdomme.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af forhøjet blodtryk og hjerte-kar-sygdomme.
 2. Forebyggelse af alvorlige helbredsproblemer gennem tidlig intervention.
 3. Forbedret medarbejdertrivsel ved at reducere stress og fremme bedre søvnkvalitet.

Kolesterolmåling for nattearbejdere

At måle kolesterolniveauer under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke kolesterolbalancen og øge risikoen for hjertesygdomme.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af forhøjet kolesterol og risiko for åreforkalkning.
 2. Forebyggelse af alvorlige helbredsproblemer gennem kost- og livsstilsændringer.
 3. Forbedret medarbejdertrivsel ved at reducere risikoen for hjertesygdomme og fremme bedre generel sundhed.

Kolesterolmåling for nattearbejdere

At måle det totale kolesterol under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke kolesterolniveauerne og øge risikoen for hjertesygdomme.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af forhøjet kolesterol og risiko for åreforkalkning.
 2. Forebyggelse af alvorlige helbredsproblemer gennem kost- og livsstilsændringer.
 3. Forbedret trivsel ved at reducere risikoen for hjertesygdomme og fremme bedre generel sundhed.

LDL Kolesterolmåling for nattearbejdere

At måle LDL-kolesterol under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke kolesterolniveauerne og øge risikoen for hjertesygdomme.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af forhøjet LDL-kolesterol, som er en risikofaktor for åreforkalkning.
 2. Forebyggelse af alvorlige helbredsproblemer gennem kost- og livsstilsændringer.
 3. Forbedret trivsel ved at reducere risikoen for hjertesygdomme og apoplexi (blodprop i hjernen og fremme bedre generel sundhed.

HDL Kolesterolmåling for nattearbejdere

At måle HDL-kolesterol under helbredstjek for nattearbejdere er afgørende, da skiftarbejde kan øge risikoen for lave HDL-niveauer. Dette kan føre til alvorlige helbredsproblemer som åreforkalkning, apopleksi (blodprop i hjernen), diabetes og metabolisk syndrom.

HDL-målinger bidrager med at:

 1. Identificere tidlige risikofaktorer for livsstilssygdomme.
 2. Forebygge sygdomme ved at tilpasse kost- og motionsvaner.
 3. Forbedre generel sundhed og reducere risikoen for kroniske tilstande gennem øget bevidsthed og tidlig intervention.

Triglyceridmåling for nattearbejdere

At måle triglyceridniveauer under helbredstjek for nattearbejdere er essentielt, da skiftarbejde kan påvirke triglyceridniveauerne og øge risikoen for livsstilssygdomme.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af forhøjede triglycerider, som kan føre til åreforkalkning, hvilket øger risikoen for apopleksi (blodprop i hjernen) og hjertesygdomme. Det hjælper også med at identificere risikoen for diabetes.
 2. Forebyggelse af alvorlige helbredsproblemer gennem kost- og livsstilsændringer, hvilket kan reducere risikoen for kroniske sygdomme som metabolisk syndrom og fedme.
 3. Forbedret sundhed ved at fremme generel trivsel og energiniveau, hvilket kan forbedre både arbejdsevne og livskvalitet.

Blodsukkermåling for nattearbejdere

At måle blodsukkerniveauer under helbredstjek for nattearbejdere er afgørende, da skiftarbejde kan påvirke glukosemetabolismen og øge risikoen for diabetes og hjerte-kar-sygdomme.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af forhøjede blodsukkerniveauer, som kan indikere prædiabetes eller diabetes. Dette forhindrer alvorlige komplikationer som hjertesygdomme, slagtilfælde (apopleksi) og nyresygdom.
 2. Forebyggelse af diabetes ved at identificere risikofaktorer og vejlede i kost- og motionsændringer.
 3. Forbedret kardiovaskulær sundhed ved at sikre stabil blodsukkerkontrol, reducere risikoen for åreforkalkning

Højde- måling for nattearbejdere

At måle højde under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke kroppens sundhed.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af højdetab, som kan indikere knogleskørhed (osteoporose), en tilstand, der svækker knoglerne og øger risikoen for brud.
 2. Forebyggelse af knogleskørhed ved at identificere risikofaktorer og vejlede i kost- og motionsændringer samt tilskud af calcium og D-vitamin

Vægtmåling for nattearbejdere

At måle vægt under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke kroppens vægt og generelle sundhed.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af vægtændringer, som kan indikere risiko for livsstilssygdomme som diabetes, hjertesygdomme og metabolisk syndrom.
 2. Forebyggelse af overvægt ved at identificere risikofaktorer og vejlede i kost- og motionsændringer for at opretholde en sund vægt.
 3. Forbedret trivsel ved at fremme en sund kropsvægt, hvilket øger energiniveauet og reducerer risikoen for kroniske sygdomme.

BMI-måling for nattearbejdere

At måle BMI (Body Mass Index) under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke vægt og generel sundhed.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af overvægt eller fedme, som øger risikoen for livsstilssygdomme som diabetes, hjertesygdomme, hypertension og metabolisk syndrom.
 2. Forebyggelse af livsstilssygdomme ved at identificere vægtproblemer og vejlede i kost- og motionsændringer for at opnå og opretholde en sund BMI.
 3. Forbedret trivsel ved at fremme en sund kropsvægt, reducere risikoen for fedmerelaterede sygdomme som søvnapnø, ledproblemer og visse typer kræft, samt øge energiniveauet.

Fedtprocentmåling for nattearbejdere

At måle fedtprocent under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke kropssammensætningen og generel sundhed.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af høj fedtprocent, som øger risikoen for livsstilssygdomme som diabetes, hjertesygdomme, hypertension og metabolisk syndrom.
 2. Forebyggelse af livsstilssygdomme ved at identificere usund kropssammensætning og vejlede i kost- og motionsændringer for at opnå en sund fedtprocent.
 3. Forbedret trivsel ved at fremme en sund kropssammensætning, reducere risikoen for fedmerelaterede sygdomme som søvnapnø, ledproblemer og visse typer kræft, samt øge energiniveauet.

Visceralt fedtmåling for nattearbejdere

At måle visceralt fedt (fedt omkring de indre organer) under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke fedtophobningen og generel sundhed.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af forhøjet visceralt fedt, som øger risikoen for livsstilssygdomme som diabetes, hjertesygdomme, hypertension og metabolisk syndrom.
 2. Forebyggelse af alvorlige helbredsproblemer ved at identificere usund fedtophobning og vejlede i kost- og motionsændringer for at reducere visceralt fedt.
 3. Forbedret sundhed ved at reducere risikoen for fedmerelaterede sygdomme som visse typer kræft, søvnapnø, ledproblemer og fedtleversygdom.

Måling af fysisk/metabolisk alder for nattearbejdere

At måle fysisk eller metabolisk alder under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke kroppens aldring og generelle sundhed.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af forskelle mellem kronologisk alder og metabolisk alder, hvilket kan indikere risiko for livsstilssygdomme som diabetes, hjertesygdomme og metabolisk syndrom.
 2. Forebyggelse af for tidlig aldring ved at identificere usunde vaner og vejlede i kost- og motionsændringer for at forbedre den metaboliske alder.
 3. Forbedret sundhed ved at fremme en sund livsstil, reducere risikoen for kroniske sygdomme og øge energiniveauet og generel trivsel.

Livvidde-, hoftemål- og taljemåling for nattearbejdere

At måle livvidde, hoftemål og taljemål under helbredstjek for nattearbejdere er vigtigt, da skiftarbejde kan påvirke fedtfordelingen og øge risikoen for alvorlige sundhedsproblemer.

Målinger bidrager til:

 1. Tidlig opdagelse af abdominal fedme, som øger risikoen for hjertesygdomme, diabetes, hypertension og metabolisk syndrom.
 2. Forebyggelse af sundhedsproblemer ved at identificere og håndtere usund fedtophobning gennem kost- og motionsændringer.
 3. Forbedret sundhed ved at reducere risikoen for fedmerelaterede sygdomme som visse kræftformer, søvnapnø og fedtleversygdom, samt forbedre generel trivsel og energiniveau.

Livsstilssamtale som afslutning på helbredstjek for nattearbejdere

Livsstilssamtalen er en vigtig afslutning på helbredstjekket, hvor en god og motiverende dialog med den ansatte sikrer:

 1. Identifikation af risikofaktorer for livsstilssygdomme baseret på de målte data.
 2. Udvikling af personlige handlingsplaner for at forbedre kost, motion og generel sundhed.
 3. Øget motivation til at foretage sundhedsforbedringer ved at forklare de langsigtede fordele.
 4. Videre planlægning for den ansatte baseret på undersøgelsen, herunder henvisning til specialister eller yderligere ressourcer, hvis nødvendigt.

Fortrolighed sikrer, at medarbejderne føler sig trygge ved at dele personlige sundhedsoplysninger og modtage individuel rådgivning

Mulige tilvalg:

Grundig og omfattende lovpligtig test af høreevnen hos medarbejdere, der arbejder i et støjende miljø

Sundhedsforløbet er udviklet i samarbejde med sundhedskonsulenter og læger og er rettet mod medarbejdere med en BMI over 30 eller dem, der har påvist forhøjet kolesterol, blodtryk og blodsukker, samt andre livsstilsrelaterede symptomer og bevægeapparatsmerter.

Gør som mange andre virksomheder, book tid til helbredskontrol

Få et uforpligtende tilbud på helbredskontrol til din virksomhed!

Vi kommer ud til jer med vores mobileklinik, når det passer for jer.

Leave this field blank

Ofte stillede spørgsmål om Helbredstjek