Hos Lifeskill tilbyder VI:

Lovpligtig høreundersøgelse til din medarbejdere

“Undskyld – kan du lige gentage?”

Den nuværende sammenhæng mellem høreproblemer og forringelsen af arbejdslivet er ikke umiddelbart tydelig, og påvirkningen på den hørehæmmede medarbejder sker muligvis uden, at vedkommende selv er opmærksom på det. Når en medarbejder ubevidst lider af nedsat hørelse, kan det ofte føre til øget træthed efter en hel dag med anstrengende forsøg på at forstå og høre ordrer samt kommunikation fra ledere og kolleger.

På længere sigt vil medarbejderen føle sig utilpas, især hvis vedkommende konstant er nødt til at gentage spørgsmål eller misforstår information, hvilket kan føre til fejlinformation af kollegerne. I tilfælde af gentagne situationer som disse kan medarbejderen hurtigt føle sig presset og stresset, hvilket kan påvirke deres egnethed til jobbet, og motivationen for at gå på arbejde vil begynde at aftage.

Vores høreundersøgelse forbedrer arbejdsmiljø, reducerer træthed og øger sikkerheden!

Fordele ved høreundersøgelse

Forbedret Kommunikation: Reducerer udiagnosticerede høreproblemer

Mindre Træthed: Kræver mindre energi at lytte og kommunikere med kollegaer.

Forbedret Velvære: Mindsker fysisk og psykisk belastning, der ofte påvirker medarbejdere med ubehandlede høreproblemer.

Øget Sikkerhed: Høreundersøgelser mindsker risiko for uheld og øger arbejdspladsens sikkerhed.

Tag vare på din hørelse og få mere energi

Medarbejdere der arbejder i et støjende miljø risikerer at få varige høreskader, hvis ikke dette opdages og forbygges med de rette hjælpemidler i tide – book en høreundersøgelse til dine medarbejdere fra Lifeskill.

Grundig og omfattende test af høreevnen hos medarbejdere, der arbejder i et støjende miljø.

Støj kan have dybere konsekvenser end blot at påvirke din hørelse. Undersøgelser viser, at støj kan have en negativ indvirkning på hjerte-kar-systemet, forringe koncentrationsevnen og øge risikoen for arbejdsrelaterede ulykker. En skade forårsaget af støj kan resultere i høretab. Det bekymrende er, at mange individer ofte ikke er bevidste om, at de har pådraget sig en støjskade, hvilket kan føre til yderligere forværring.

Selvom hørenedsættelse er en almindelig lidelse, indikerer forskning, at mange individer undlader at søge hjælp eller behandling, når deres hørelse forringes. Dette er bekymrende, da en ubehandlet hørenedsættelse kan have en betydelig indvirkning på livskvaliteten.

Lifeskill tilbyder en omfattende høreundersøgelse designet til at evaluere høreevnen hos medarbejdere, der udsættes for støj i deres daglige arbejdsliv.

Ofte stillede spørgsmål om Høreundersøgelser

En høreundersøgelse på arbejdspladsen er en systematisk vurdering af medarbejdernes høreevne, foretaget af kvalificerede sundhedskonsulent. Formålet er at identificere eventuelle høretab tidligt og at vurdere effektiviteten af støjkontrol- og høreværnsprogrammer.

Tidlig opdagelse giver mulighed for proaktiv intervention, såsom tilpasning af høreværn, ændring i arbejdsrutiner eller forbedring af støjkontrolforanstaltninger. Dette kan forhindre høretab i at forværres og fremme en sundere arbejdsplads.

Ved at vise omsorg for medarbejdernes hørelse og trivsel, kan høreundersøgelser bidrage til en positiv arbejdskultur. Desuden kan forebyggelse af høreskader hjælpe med at opretholde eller forbedre medarbejdernes kommunikationsevner og produktivitet på arbejdspladsen.

Ved at demonstrere en proaktiv tilgang til høreværn og overholdelse af lovgivningsmæssige krav, kan virksomheden reducere risikoen for ansvar i tilfælde af arbejdsrelaterede høreskadesager. Det viser også virksomhedens engagement i medarbejdernes velbefindende.

Kontakt os i dag og få en snak, om sundhed i jeres virksomhed

Lifeskill er dedikeret til at styrke virksomhedens kerne – dens medarbejdere, ved at reducere sygefravær og stress, og fremme produktivitet. Lad os sammen sætte nye standarder for sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Peter Jørgensen

Indehaver // Lifeskill