Hvad siger loven om helbredstjek og høreundersøgelser til ansatte

Mange mennesker arbejder om natten, og det er kendt fra forskning, at natarbejde kan medføre sundhedsrisici som søvnproblemer, psykiske udfordringer, mave-tarmproblemer, hjerte-kar-sygdom og endda øget risiko for ufrivillig abort. Desuden kan visse sygdomme forværres af natarbejde. Derfor er det vigtigt at tage vare på natarbejderes sundhed og følge op på deres trivsel.

For at opretholde natarbejderes sundhed tilbydes de en særlig helbredsundersøgelse, især hvis de arbejder mere end 300 timer om året om natten. Denne helbredsundersøgelse udføres af Lifeskill og baseres på et spørgeskema, der suppleres med målinger af helbredsindikatorer påvirket af natarbejde, som blodtryk, kolesterol og blodsukker. Lifeskills sundhedsfaglige konsulenter gennemgår resultaterne med den enkelte medarbejder og udarbejder en personlig handlingsplan for forbedringer.

Hvad Siger Institutterne?

Dansk Industri

For medarbejdere der er omfattet af Industriens Overenskomst, skal arbejdsgiveren tilbyde medarbejdere, der allerede arbejder om natten, en helbredskontrol mindst hvert andet år.

DI og CO-industri har i Industriens Overenskomst aftalt en række rammer for, hvordan helbredskontrollen skal gennemføres i praksis.

Arbejdstilsynet

Natarbejdere kræver sundhedskontrol”

Hvad er en natarbejder? En natarbejder er en lønmodtager, der normalt udfører mindst 3 timer af sin daglige arbejdstid i natperi­oden, eller en lønmodtager, der udfører natarbejde i mindst 300 timer inden for en periode på 12 måneder. Ved natperiode forstås et tidsrum på mindst 7 timer, som omfatter tidsrummet mellem kl. 00.00 og kl. 05.00. Medmindre andet er aftalt, er natperioden fra kl. 22.00 til kl. 05.00. Det vil ofte være aftalt i overenskomsten.

(Dette vil kun være gældende, hvis man er under en overenskomst hvor det er gældende)

Lifeskill

Ifølge Dansk Industri har den individuelle sundhedskonsulent selv ret til at bestemme, hvor ofte en virksomhed skal udføre høreundersøgelser. Dette besluttes ud fra konsulentens vurdering af, om støjniveauet udgør en trussel for medarbejderens hørelse, både på kort og lang sigt.

Kontakt os i dag og få en snak, om sundhed i jeres virksomhed

Lifeskill er dedikeret til at styrke virksomhedens kerne – dens medarbejdere, ved at reducere sygefravær og stress, og fremme produktivitet. Lad os sammen sætte nye standarder for sundhed og trivsel på arbejdspladsen.

Peter Jørgensen

Indehaver // Lifeskill